Good News nanaman! Dahil sa TRAIN Law! Mga gamot sa diabetes, mataas na cholesterol at high-blood ay wala ng value-added tax (VAT)

Sa ilalim ng Tax Reform for Acceleration and Inclusion o TRAIN Law, ang access sa healthcare at mas murang gamot ay isa sa mga probisyon nito. Frequently asked question sa VAT-exempt na gamot para sa diabetes, hypertension, at high cholesterol sa ilalim ng TRAIN Law.

Ano-ano ang mga benepisyong hatid ng TRAIN Law para sa mga may diabetes, hypertension (“high blood”), at high cholesterol? Simula January 1, 2019, ang pagnemta ng mga gamot kontra diabetes, hypertension (“higih blood”), at high cholesterol ay hindi na papatawan ng Value-Added Tax (VAT). Dahil dito, inaasahan na mas magiging abot-kaya ang presyo ng mga nasabing gamot.


Sino-sino ang maaaring makinabang sa VAT exemption na ito?

Lahat ng pasyente na may reseta para sa gamot sa diabetes, hypertenion (“high blod”), at high cholesterol ay maaaring makinabang sa VAT exemption.

Ang mga manufacturers, distributors o wholesalers, at retailers ay maaaring makinabang sa bawat pagenta ng mga niresetang gamot para sa mga nasabing sakit, sa kondisyon na ang mga gamot na ito ay maaari nang inumin o ikonsumo (final consumable form).

Maaari bang makinabang ang mga senior citizens at persons with disabilities o PWDs sa VAT exemption na ito?

Ang mga senior citizens at PWDs ay nakakatanggap na ng VAT exemption at 20% diskwento ayon sa “Senior Citizen Act” at “Magna Carta for Persons with Disabilities”. Ang VAT exemption na ito ay kasama sa TRAIN Law upang tulungan ang lahat ng may diabetes, hypertension (“high blood”), at high cholesterol.

Saan mahahanap ang listahan ng mga gamot kontra diabetes, hypertension (“high blood”), at high cholesterol na VAT-exempt?

Ang listahan ay maaaring ma-access sa https://dpw. doh. gov. ph/VATExempted. Ang listahan na ito ay ipapaskil rin sa mga FDA-licensed drugstores, hospital, pharmacies, at iba pang authorized seller ng gamot at health products. Paano malalaman kung ang nabili na gamot na kontra diabetes, high blood at high-cholesterol ay hindi pinatawan ng VAT? Humingi ng resibo! Ang “VAT-EXEMPT” ay dapat malinaw na nakalagay sa resibo kapag bumili ng gamot.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *